مشخصات الکتروپمپ شناور مدل UHQ 233

  • admin 
http://shenavarpump.com/wp-content/uploads/2019/05/233-1-768x927.jpg