مشخصات الکتروپمپ شناور مدل UHQ 293

  • admin 
http://shenavarpump.com/wp-content/uploads/2019/05/293-858x1024.jpg